Visie en missie

Missie:                                                                                                                                                                                     

Het P.l.e.i.n. der Mogelijkheden kijkt vanuit het kind, dit houdt in dat er een veilige plek wordt gecreëerd waar wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind. Het kind wordt geaccepteerd zoals het is en krijgt de kans zich te ontwikkelen in een veilige setting binnen een groep leeftijdsgenoten. Het kind wordt geleerd om contact te maken en te onderhouden, eigen keuzes te maken, durven verantwoordelijkheid te nemen en er wordt een realistisch beeld geschetst van de maatschappij. Onze werkwijze is gebaseerd op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het eigen maken van sociale en cognitieve vaardigheden. Daarnaast willen we de kinderen leren participeren binnen het onderwijs, leer/werkomgeving en in de samenlevingsmaatschappij. 

Kernwaarden:

  • Doelgerichtheid

  • Liefde voor de kinderen

  • Behulpzaamheid

  • Betrouwbaarheid

Visie:
P. participeren in de samenleving
Het is belangrijk dat de kinderen hun eigen plek in de samenleving vinden en van al hun mogelijkheden gebruik maken om zo goed mogelijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
L. leeromgeving
Het doel is om een plek te zijn waar kinderen in hun eigen tempo zichzelf kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen leren.
E. eigen keuzes maken
Het Plein wil kinderen meegeven dat ze zelfstandige individuen zijn, met een persoonlijke mening en een eigen persoonlijkheid. Door zelf keuzes te maken, leren de kinderen om verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen.
I. individuele begeleiding
De mening  van het plein is dat de kinderen die op het Plein komen, meer leren als er de tijd genomen wordt om op hun belevingswereld af te stemmen. Door het vormen van kleine groepjes, is het mogelijk om veel individuele aandacht aan de kinderen te geven.
N. netwerken
Om mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk dat de kinderen met andere mensen om kunnen gaan. Dit leer je alleen als je in contact komt met veel verschillende mensen. Op het Plein zijn wij graag een plek waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen leren en oefenen. Ook leren kinderen hoe het is om onderdeel te zijn van een groep.

Het P.l.e.i.n. der Mogelijkheden stelt de ontwikkeling van het kind centraal. Hierbij is ouderbetrokkenheid een voorwaarde. Omdat een ontwikkeling niet plaatsvindt tussen 9 en 17 uur.