Naschoolse begeleiding

De naschoolse begeleiding is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf het moment dat de kinderen uit zijn (half 3) tot ongeveer vijf uur. Op woensdag van half 1 tot ongeveer vijf uur. Er wordt individueel of in groepjes doelgericht gewerkt met de kinderen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is erg van belang. Ieder kind heeft een individueel handelingsplan met daarin de doelen waar tijdens deze middagen aan wordt gewerkt.
Bij binnenkomst wordt er wat gedronken en bespreken we met de kinderen wat zij die middag willen gaan doen. Voorbeelden van activiteiten zijn: buitenspelen, knutselen of spelletjes doen. Ieder kwartaal is er voor ouders een mogelijkheid om op oudergesprek te komen om de voortgang van de doelen te bespreken en om een plan te maken voor de komende periode. Ieder jaar wordt er een voortgangsverslag gemaakt met daarin de behaalde doelen van het afgelopen jaar, de ontwikkeling en de doelen voor het komende jaar.