Begeleiding op school

Begeleiding op school kan op verschillende manieren ingezet worden. Dit wordt afgestemd met ouders en de school. De begeleiding kan worden ingezet als extra ondersteuning in de groep, als overstap van het onderwijsplein terug naar school, of als individuele begeleiding in de klas. 

De doelen worden in overleg met ouders en school opgestelt en worden regelmatig geevalueerd door evaluatie momenten op school. 

Omdat de vraag vanuit ouders en school per kind verschillen kan er ook een opbouw of afbouw in zitten qua begeleidingsuren en ook dit kan veranderen als er meer of minder zorg nodig is. 

Het doel van deze begeleidingsvorm is dat het kind niet uitvalt op school of dat het kind extra ondersteuning heeft bij het terug keren binnen het onderwijs.