Het Begeleidingsplein

Naschoolse begeleiding

De naschoolse begeleiding is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf het moment dat de kinderen uit zijn (half 3) tot ongeveer vijf uur. Op woensdag van half 1 tot ongeveer vijf uur. Er wordt individueel of in groepjes doelgericht gewerkt met de kinderen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is erg van belang. Ieder kind heeft een individueel handelingsplan met daarin de doelen waar tijdens deze middagen aan wordt gewerkt.
Bij binnenkomst wordt er wat gedronken en bespreken we met de kinderen wat zij die middag willen gaan doen. Voorbeelden van activiteiten zijn: buitenspelen, knutselen of spelletjes doen. Ieder kwartaal is er voor ouders een mogelijkheid om op oudergesprek te komen om de voortgang van de doelen te bespreken en om een plan te maken voor de komende periode. Ieder jaar wordt er een voortgangsverslag gemaakt met daarin de behaalde doelen van het afgelopen jaar, de ontwikkeling en de doelen voor het komende jaar. 

 

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is gericht op 1 op 1 begeleiding van kinderen en jongeren op het begeleidingsplein. Deze begeleiding kan op verschillende plekken plaatsvinden; op het plein, thuis, bij de sportclub of op een andere locatie als dit de wens is van ouders. 

De begeleiding kan bestaan uit sporten, structureren van de dag, het bevorderen van het zelfbeeld en/of zelfredzaamheid, het oefenen van sociale vaardigheden of een combinatie van bovenstaande activiteiten. De begeleiding kan doordeweeks geboden worden of in het weekend. Een ander doel van deze begeleiding kan ontlasting van ouders zijn zodat zij even tijd voor zichzelf en eventuele andere kinderen hebben. 

Een voorbeeld kan zijn dat een jongetje bij ons komt om te sporten, vervolgens wordt er tijdens het sporten of erna gewerkt aan zelfbeeld waardoor het geen individueel gesprek is maar een actieve activiteit. 

Op het plein is een zelfbeeldboek waar we met de kinderen en jongeren in werken als het gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid en het hebben van een positiever zelfbeeld. 

 

           

Begeleiding op school

Begeleiding op school kan op verschillende manieren ingezet worden. Dit wordt afgestemd met ouders en de school. De begeleiding kan worden ingezet als extra ondersteuning in de groep, als overstap van het onderwijsplein terug naar school, of als individuele begeleiding in de klas. 

De doelen worden in overleg met ouders en school opgestelt en worden regelmatig geevalueerd door evaluatie momenten op school. 

Omdat de vraag vanuit ouders en school per kind verschillen kan er ook een opbouw of afbouw in zitten qua begeleidingsuren en ook dit kan veranderen als er meer of minder zorg nodig is. 

Het doel van deze begeleidingsvorm is dat het kind niet uitvalt op school of dat het kind extra ondersteuning heeft bij het terug keren binnen het onderwijs.       

Vakantieweek

Een keer per jaar organiseert het plein der mogelijkheden een vakantieweek die plaatsvindt in de eerste week van de zomervakantie van de regio midden Nederland. De week start op  vrijdagmiddag 17 uur en eindigt de week erop op vrijdagmiddag 12 uur. 

De week vindt plaats in groepsaccommodaties op vakantieparken door heel Nederland. 

De leeftijd van de kinderen is tussen de 6 en18 jaar. Het uitgangspunt tijdens deze week is om de kinderen vanuit een veilige basis uit te nodigen om te spelen, leren en nieuwe stappen te durven zetten. 

De vakantieweek staat in het teken van plezier, creativiteit, ontspanning en uitdagingen daarnaast staan deze weken ook in het teken van het ontwikkelen van sociale vaardigheden in een ontspannen omgeving, plezier hebben en samen zijn. 

Een globale indruk van een vakantie week is: de stad verkennen, bowlen, bioscoop pakken, spelletjes doen, knutselen, karten en lasergamen. Maar ook koken en mee helpen met huishoudelijke taken.